+381/11 2471210 ; +381/63 7772509 neskovicdentallab@gmail.com
logo

FREZOVANJE I POSTAVA ATEČMENA

Uslužno  frezovanje u vosku  i  metalu. Ugradnja  velikog  broja  atečmena  različitih  proizvođača. Poželjno je najaviti  se dan  ranije radi vaše  i  naše  organizacije.

KONSTRUKCIJE ZA METALKERAMIKU

Izrada  konstrukcija  za  metalkeramiku. Sa veznim  elementima  i  frez  tehnikom.

PARCIJALNE SKELETIRANE PROTEZE

Laboratotija  radi  uslužno  za  druge  laboratorije  sve  vrste  parcijalnih  skeletiranih  proteza od CoCr legure. U ponudi  su  nam  i  jednostrane  proteze  sa  specifičnim  veznim   elementima. Izrađujemo  i  skeletirane  proteze  na  već  cementiranim  krunama   sa   atečmenima.

TOTALNE I PARCIJALNE PROTEZE

Izrađujemo  sve  vrste  proteza-totalne, imedijatne, klasične   parcijalne  proteze  kao i  završavanje   parcijalnih  skelatiranih  proteza. U ponudi je opaker   za  sedla  metalne  konstrukcije u boji  gingive  i  za  kućišta  atečmena u boji  zuba. Koristimo  garniture zuba  više  proizvođača. U  ponudi  su pored klasičnog  akrilata, i  kapilarni  i  opak  akrilat. Individalizacija  gingive  na  vašim  protezama, crveno-bela  estetika, kompozitnim  sistemom BREDENT Crea.lign.

NADOKNADE NA INPLANTATIMA

Mobilne  nadoknade  i  konstrukcije na  lokatorima, kuglama, prečkama. Izrada  individualnih  i  CAD /CAM prečki. Fiksne  konstrukcije  na  šrafljenje  od  neplemenitih  legura  i od Bredent-ovog PIK materijala   BioHPP,koje  fasetiramo  akrilatom  ili  Bredent-ovim  kompozitnim  materijalom  Crea.lign.

ALL on 4

Radimo   uslužno  za  laboratorije  svaku  fazu  pojedinačno  ili rad u celosti.

SERVIS I TEHNIČKA PODRŠKA

Pružamo  sve  vrste  usluga  servisiranja  i  održavanja  skeletiranih  proteza. Od zamena matrica do reparatura   konstrukcija. Tehnička  podrška  od  saveta u planiranju  rada, do saveta u slučaju   bilo  kakvog   problema   nastalog u toku rada. Laboratorija  koristi  Amann Girrbach-ov  splitex  system  što  omogućuje  lakšu  i  precizniju  saradnju.